3

Ipred går tydligen före Personuppgiftslagen

Idag tog regeringsrätten beslutet att inte ta upp frågan om ip-nummer är detsamma som personuppgifter. Detta efter en lång tids överklagande av Datainspektionens ursprungliga beslut från 2005. Detta till Antipiratbyråns förtret då deras huvudsakliga ståndpunkt är att knyta fildening/upphovsrättsbrott till… Fortsätt läsa