Den dagen man dör kan det vara väldigt smart att ett testamente som delar upp eventuella tillgångar, rättigheter till ägodelar, boende och land.

Detta försäkrar oss om att våra tillgångar går dit  vi önskar, och att våra anhöriga inte behöver ta ansvaret att dela upp tillhörigheter i sorgens stund.
Testamente - Din sista önskan.

vad händer med vår digitala signatur, vår nätidentitet när vi dör?

Vad händer med dina bilder på Facebook, informationen som potentiellt alla kan se, den där sista statusuppdateringen som du kanske ångrar? Eller vad säger dina barn, eller barnbarn för den delen om bilderna som ligger ute av deras föräldrar eller far/morföräldrar. De flesta av oss har säkra lösenord på sina konton, i alla fall så pass säkra att den närmaste familjen inte kommer att lista ut dom.  Många konton blir deaktiverade med tiden när dom inte används, men många konton, speciellt gratiskonton av olika former kan ligga kvar på obestämd tid. Profiler i sociala medier, som Facebook, Twitter, Google+, Flickr, gratis blogglösningar m.fl, kan lagra och visa din data på obestämd tid. Fillagring som Dropbox och andra online hosting leverantörer kan ofta innehålla viktiga dokument, som är av vikt för familjen och anhöriga, Pokertjänster och andra online-betting tjänster kan innehålla outhämtade pengar, likaså ”E-wallets” som Payson, paypal m.fl. Musiktjänster och små abonnemang som te.x Spotify kan månadsvis fortsätta att dra pengar från den avdödes konto.  det blir praktiskt taget omöjligt för familjer och anhöriga att få tag i denna information om den avdöde inte har efterlämnat sig någon form av ”roadmap” till alla konton och profiler.

Jag skulle därför vilja rekommendera alla att skapa ett dokument, som innehåller alla dina registrerade tjänster online.

Alla tjänster som du i eftertid skulle kunna önska inte visade information av dig efter din död. Har du redan ett testamente så kan detta dokument ligga som ett tillägg, men har du inte det så skulle jag rekommendera att du lagrar detta dokument på en säker plats, kanske i ett kassaskåp, i ett förseglat kuvert? I en bankbox, eller på en annan plats där din information är säker från de som inte skall ha tillgång till den förrän dagen är kommen. Lägg gärna också med instruktioner om vem du vill skall hantera informationen, gärna mer än en person. Samt instruktioner om vad du vill att de utvalda skall göra med informationen.

Som entreprenör ser jag helt klart en växande marknad för den som är villig att jobba för det.

En portal för att hantera folks ”E-testamenten”, en sorts onlinetjänst man betalar en slant för i månaden, som efter personens död hanterar kontona och stänger ned det som önskas borttaget och sänder vidare önskad information till anhöriga. Denna sortens tjänst är på tillväxt starkt i USA, eftersom att 50+ är det snabbast växande segmentet av användare i sociala medier. Den som skulle bygga detta i Sverige har nog potential att tjäna goda pengar på det.